Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 13 mei 2020 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Mededeling van de fungerend voorzitter van de Raad
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 6.Vergaderrooster
 7.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement): zie notulen
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement): zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement): zie notulen
 10.Ingekomen stukken: zie notulen
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 13.Verzoekschriften: zie notulen
 14.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 15.Eerste stemming
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 23 april 2020 - Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan (debat)
 18.Hervatting van de vergadering
 19.Samenstelling fracties: zie notulen
 20.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 21.Tweede stemming
 22.Stemverklaringen: zie notulen
 23.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (346 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2176 kb)
Laatst bijgewerkt op: 3 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid