Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 13. mája 2020 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 6.Kalendár schôdzí
 7.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 11.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 13.Petície: pozri zápisnicu
 14.Program práce: pozri zápisnicu
 15.Prvá časť hlasovaní
 16.Pokračovanie prerušeného rokovania
 17.Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 23. apríla 2020 - Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy (rozprava)
 18.Pokračovanie prerušeného rokovania
 19.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 20.Oznámenie výsledkov hlasovaní
 21.Druhá časť hlasovaní
 22.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (346 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (346 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2176 kb)
Posledná úprava: 3. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia