Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Петък, 15 май 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 3.Първо гласуване
 4.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Обявяване на резултатите от гласуването
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Второ гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.Обяснения на вот: вж. протокола
 13.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива: вж. протокола
 16.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността): вж. протокола
 17.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността): вж. протокола
 18.Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността): вж. протокола
 19.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 20.График на следващите заседания: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (94 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (94 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1011 kb)
Последно осъвременяване: 21 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност