Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Πρώτη ψηφοφορία
 4.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Δεύτερη ψηφοφορία
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Απόφαση για την εφαρμογή της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (94 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1011 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου