Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Fredagen den 15 maj 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 3.Första omröstningen
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Andra omröstningen
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 11.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 12.Röstförklaringar: se protokollet
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 16.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen): se protokollet
 17.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen): se protokollet
 18.Beslut om tillämpning av gemensamt utskottsförfarande (artikel 58 i arbetsordningen): se protokollet
 19.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter: se protokollet
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (94 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (94 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (1011 kb)
Senaste uppdatering: 21 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy