Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 2k
Onsdagen den 17 juni 2020 - Bryssel Reviderad upplaga

14. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
PV
Senaste uppdatering: 13 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy