Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2649(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0166/2020

Συζήτηση :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2020 - 20
PV 19/06/2020 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0169

Συζητήσεις
XML 67k
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

30. Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärung der Kommission zu Tourismus und Verkehr im Jahr 2020 und darüber hinaus (2020/2649(RSP)).

Wie die letzten Vorsitzenden darf ich noch einmal wiederholen, dass es keine spontanen Wortmeldungen gibt und dass keine blauen Karten akzeptiert werden.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, Member of the Commission. – Mr President, thank you very much for inviting the Commission for this debate to discuss what is of course on the mind of everyone nowadays. The vision of the Commission for the recovery of tourism and transport, as we gradually emerge on the other side of the Coronavirus pandemic. I am sincerely happy to be back with you.

As the summer holidays approach, it is clear that we need to consider transport and tourism together. How would we physically go on holiday if no trains, boats, planes or cars were moving, or indeed moving across borders?

However, getting the economy moving requires people moving too, and that requires trust and coordination. What we need to offer citizens is clarity, non-discrimination and seamless connectivity.

We all know too well that the transport and tourism sectors have been the hardest hit by the pandemic, and particularly passenger transport. Traffic across modes has been down by at least 80% compared to the previous year. Transport is a vital enabler for many sectors, including tourism, and ensures the transport of goods that we all depend upon. It is in fact the backbone of the single market and economic activity as such. So restoring transport in the EU and beyond must be accelerated, while keeping health requirements in mind.

Our guidelines of 13 May set out a common framework for the progressive and safe restoration of transport services and connectivity. They provide general principles applicable to all transport services and specific recommendations for each transport mode. We have also proposed guidelines on the safe resumption of tourism services across the entire ecosystem, such as in hotels and restaurants, or for tour operators.

Additional guidelines were presented for restoring free movement and for making vouchers more attractive. With these guidelines we have all the necessary tools at hand to restart with this important part of our economy, as of now, well ahead of the economically so important summer of 2020.

No endeavour can ever be risk free. However, our guidelines and the protocols developed by our agencies take all precautionary measures and provide the best available practices for reducing risks, all while making the resumption of passenger transport possible.

These guidelines should be complemented by widespread information about the measures taken, so that each European can make responsible and well-informed decisions about how to limit health risks while travelling.

Any measures imposed in the transport sector have to be proportionate and risk-based. It is very important that Member States are, as of this week, leaving the general transport bans or internal borders restrictions behind and favour instead more targeted measures. This means increasing cleaning, using protective equipment, prioritising electronic ticketing or avoiding crowding in hubs. Cumulatively, these targeted measures can provide the much needed trust for people to restart travelling.

Because of the unique nature of aviation, the EU Aviation Safety Agency and the European Centre for Disease Control have published additional operational recommendations based on the Commission’s general guidelines. It clarifies that a number of appropriate measures should be taken. This can, in conjunction with inbuilt features in aircraft, such as hospital grade filters, permit the reduction of risks to acceptable levels.

Acting together is key, since transport is by nature a cross-regional and cross-border activity. It goes without saying that restoring links must always be coordinated, in particular we need to ensure that any measures applied at points of arrival and departure are mutually acceptable, otherwise travel will become prohibitively burdensome, expensive and in some cases impossible.

In this regard, we will also continue our good cooperation with Member States through our network of transport contact points established at the beginning of the COVID-19 crisis in the context of the Green Lanes guidelines.

Safety is not the only thing needed to inspire trust. Trust is also built on precedent and the precedent we wanted to defend is that consumers should be protected in the EU at all times. The Commission has been clear throughout this crisis that the rights of passengers to reimbursement shall not be restricted. Consumers, especially those who have been hit economically by the crisis, will only get back to travelling for leisure and tourism if they can rest assured that their travel packages and flights are to be reimbursed if cancelled.

In addition to all that, resuming passenger transport and tourism requires business continuity for all the sectors. Securing working capital, funding of operations, public support for businesses to maintain investment pipelines are all vital economic prerequisites for regaining connectivity and building a transport system that is fit for the future.

The Commission has therefore proposed a robust and comprehensive package for the recovery of the EU economy. Although specific economic sectors do not have ring-fenced funding in the recovery package, it is clear that those economic ecosystems, such as transport and tourism, will be able to benefit from several funding opportunities.

I therefore seek your support in adopting this package swiftly. It provides a unique window of opportunity for funding in transport, tourism, automotive, aeronautics, and ship manufacturing, as well as all other industries needed to ensure sustainable, resilient and affordable connectivity for 2020 and beyond.

I will devote all my efforts in convincing Member States and private stakeholders in using the EU instruments available, to increase liquidity and to get firmly on a recovery path.

The Commission’s proposed recovery package to kick-start the European economy contains an array of opportunities for transport under the EUR 1.1 thousand billion MFF and the EUR 750 billion in the Next Generation EU programme.

The recovery package includes a reinforced budget for the Connecting Europe facility, with an additional EUR 1.5 billion for the general envelope to stimulate further infrastructure investment. It will accelerate the completion of the Core TEN-T network due by 2030. It will stimulate the Digital and Green Transition with clear priority given to the most decarbonised modes, rail and inland navigation, and it will accelerate the deployment of clean technologies such as alternative fuel infrastructure, in line with our Green Deal agenda.

We are also proposing an enhanced InvestEU with an increased budget of EUR 31.6 billion. This will include a new Strategic Investment Facility, the InvestEU’s fifth window to support critical infrastructure and the development of resilient value chains, including for new clean technologies that are essential for the transport sector.

In addition, the sustainable infrastructure window has almost doubled in size in our proposal and now has a EUR 20 billion guarantee which can stimulate private investment in sustainable transport infrastructure and fleet renewal.

With a total budget of EUR 560 billion the recovery and resilience facility can benefit all sectors of the economy, including transport. Member States will submit their plans — recovery and resilience plans — by April next year in order to receive grants or loans. I am sure that investment in sustainable transport systems will be high on the recovery agenda of Member States, as this is mentioned in almost all country reports of the EU Semester on which the national plans will have to be based.

Of course there is also the solvency support instrument under the European Fund for Strategic Investment with EUR 26 billion which can mobilise additional private capital to support eligible companies in the sectors most impacted by the Coronavirus.

All these instruments will continue to support our priorities of sustainability and digitalisation — the focus of our upcoming Strategy in Transport communication. The Coronavirus changed a lot, but not the need for smarter sustainable mobility. 80% of the CEF budget for transport is already contributing to climate action. For the entire MFF and the Next Generation EU we propose an overall target of 25% climate mainstreaming. For transport it could be even higher.

I would like to conclude by commending you for the European Parliament resolution highlighting many of the challenges and solutions taken. As we look forward, we are of course learning lessons from our experiences over the last few months. The situation was unprecedented, and I would dare to say that we are now wiser and better prepared. I am looking forward to your questions and comments. Thank you very much.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut, en nombre del Grupo PPE. – Señor presidente, el sector turístico, sin duda, y el sector del transporte han sido los sectores más castigados por la pandemia: un tercio de la humanidad en confinamiento, el tráfico aéreo por debajo del 90 %, la actividad turística prácticamente nula. El sector turístico es el pilar de nuestro crecimiento económico. De hecho, ha sido el aliado más potente de la economía europea. Europa es el primer destino turístico del mundo. Hablar de turismo es mucho más que hablar de ocio; es hablar de cohesión, de solidaridad, de cultura, de vertebración, de futuro. Urge, por tanto, una respuesta europea.

El Grupo popular europeo, y el español, concretamente, ha querido ser locomotora en la respuesta. Y por esto pedimos, en primer lugar, que sea prioritario en el plan de recuperación y, en segundo lugar, una hoja de ruta clara. Necesitamos certezas, necesitamos coordinación y necesitamos seguridad.

Necesitamos seguridad en los protocolos sanitarios y en los protocolos, también, de seguridad ÷que sean comunes; que las medidas europeas se reconozcan por unos y otros÷; necesitamos ayuda a las pymes, porque el tejido productivo del turismo está compuesto en más del 90 % por pymes; necesitamos conectividad ÷volver a poner en marcha la conectividad para las Islas Baleares o para las Islas Canarias, para las regiones ultraperiféricas, es clave.

Y necesitamos también una estrategia para el futuro del turismo europeo. Hacemos un llamamiento a la acción. No podemos perder ni un minuto, porque está en juego el futuro de Europa. No hay solidaridad. Europa no existe sin solidaridad, pero tampoco Europa existiría sin el turismo.

 
  
MPphoto
 

  István Ujhelyi, a S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök Úr! Szociáldemokrata képviselőként 27 millió, és benne több mint ötszázezer magyar munkavállaló nevében és érdekében szólok most Önökhöz. Igen, a balatoni borászat pincére, a budapesti hotel recepciósa, a máltai utazásszervező, de a német légitársaság stewardesse is azt kérdezi, hogy mit tesztek konkrétan értünk. Merthogy a tagállami kormányok ez idáig leginkább úgy tekintettek a turizmusra, mint egy örökké gyümölcsöt adó fára. Nem akarták táplálni, a maga természetességében gondolták, hogy adóbevétel mindig lesz, munkát mindig terem. Most jöhetünk rá mindannyian, hogy ez mennyire nem így van.

Ezért a szociáldemokrata frakció követeli, hogy azonnali segítségnyújtás kell, és konkrét eszközökkel, az újjáépítési tervből. Kríziskezelő mechanizmus kell, amit hosszú távon bármikor elő tudunk venni, ha hasonló helyzetbe kerülünk. Kell egy európai utasgarancia rendszer, és ami nagyon fontos: hosszan fenntartható és okos, új európai turizmusstratégiára van szükség. Mi erre tettünk javaslatot, most lélegeztetőgépre kell tenni a szakmát és a munkaadókat, a munkavállalókat és azután pedig egy fenntartható okos terv kell, hogy mindig gyümölcsözzön az európai turizmus.

 
  
MPphoto
 

  José Ramón Bauzá Díaz, en nombre del Grupo Renew. – Señor presidente, señora comisaria, llevamos meses escuchando hablar de datos y de compromisos abstractos: que el turismo representa el 10 % del PIB de la Unión Europea, que es un sector estratégico para la Unión, que la Comisión está totalmente comprometida con los países que más dependemos de él...

Pero la Unión Europea no puede conformarse simplemente con eso. No podemos simplemente recibir recomendaciones a sabiendas de que no están siendo seguidas por el resto de los países miembros. ¿Por qué la Comisión Europea pide el 13 de mayo que se acabe con las cuarentenas obligatorias cuando otros países, como España, imponen su propia cuarentena?

¿Por qué la apertura de fronteras se ha producido de una manera descoordinada, de modo que países con características epidemiológicas similares se han diferenciado y han espaciado la apertura en el período de un mes?

¿Por qué, dentro de la propia Unión Europea, se están vetando unos países a otros?

¿Por qué un sector que emplea a veintidós millones de personas y que supone el 12 % del total de trabajadores de la Unión no recibe ni un solo céntimo de euro como partida presupuestaria dedicada al turismo?

Que el turismo es un sector absolutamente relegado y secundario para la Comisión lo hemos oído en esta Cámara demasiadas veces, y, desgraciadamente, me temo que lo seguiremos oyendo. Ya con la crisis de la quiebra de Thomas Cook dijimos que era necesario, más que nunca, elaborar una estrategia común que nos permitiera adelantarnos a las desgracias y no improvisar. Y desgraciadamente, otra desgracia ha venido y se ha vuelto a improvisar.

Querida señora comisaria, como portavoz de Renew Europe, como eurodiputado de Ciudadanos y como expresidente del Gobierno de las Islas Baleares, una región absolutamente vinculada al turismo, les he propuesto nuestro concepto de marca Europa, basado en tres pilares: la apertura de fronteras, los estándares de calidad y de seguridad comunes y, también, la promoción de la Unión Europea como destino turístico.

Señora comisaria, tiene nuestro total y absoluto apoyo para ejercer el liderazgo político que la Unión Europea necesita. Estaremos siempre y en todo momento a su lado. Por el turismo y, sobre todo, por Europa y también por los europeos.

 
  
MPphoto
 

  Roman Haider, im Namen der ID-Fraktion. – Herr Präsident! Leider ist ja der Tourismus die von der Krise am stärksten betroffene Branche überhaupt, und deswegen ist es wirklich sehr bedauerlich, dass Kommissionspräsidentin von der Leyen heute in ihrer Rede mit keinem einzigen Wort auf den Tourismus eingegangen ist.

Was es jetzt braucht, um der enorm wichtigen Tourismusbranche im Speziellen, aber auch dem für Europa vitalen Transport- und Verkehrswesen im Allgemeinen wieder auf die Beine zu helfen, sind einerseits unbürokratische Finanzhilfen, die auch wirklich bei den Unternehmen ankommen. Andererseits ist es aber auch gerade jetzt fatal, wenn die Kommission in diesem Bereich auf besonders strenge Einhaltung von Klimazielen pocht.

Der Green Deal wird sich im Bereich Transport – gerade dort – und auch für den Tourismus als massiver Hemmschuh erweisen, wenn hier nicht gravierende Änderungen vorgenommen werden. Anstatt den Tourismus- und Transportunternehmen weiterhin Prügel zwischen die Beine zu werfen, sollte die Kommission bei den Finanzhilfen und beim Aufbau eines leistungsfähigen Hochleistungsnetzes, das auch umweltgerecht ist, ansetzen.

 
  
MPphoto
 

  Tilly Metz, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Nach den COVID-19-Sperrmaßnahmen müssen wir eine sichere, nachhaltige und koordinierte Wiedereröffnung des Tourismus- und Verkehrssektors sicherstellen.

Ich begrüße in dem Sinne die Leitlinien und Empfehlungen der Kommission. Lassen Sie uns auch nach vorne schauen, um uns auf den Transport und den Tourismus vorzubereiten, den wir in Zukunft wollen. Die Klimakrise wird auch mit dem Ende der Pandemie nicht verschwinden, und der Verkehrs- und Tourismussektor muss seinen Beitrag zur Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks leisten.

Die Krise hat uns gelehrt, dass Gesellschaften und Menschen ihre Gewohnheiten drastisch ändern können. Wir sind zu Hause geblieben, haben aufgehört zu fliegen und begonnen, mehr Rad zu fahren und mehr spazieren zu gehen. Wir haben jetzt eine einmalige Möglichkeit, das Konzept Tourismus neu zu gestalten und in nachhaltige Verkehrsträger wie den Zug – insbesondere Nachtzüge – und das Rad und die dazugehörige Infrastruktur zu investieren. Es ist auch eine Gelegenheit, die Agrarökologie und die Entwicklung der ländlichen Gebiete im Sinne des Tourismus zu fördern.

Ich fordere einen Plan für nachhaltigen Tourismus in Europa und somit eine Win-win-win-Situation: gute Arbeitsbedingungen, volle Kassen für die Anbieter, eine gesunde Umwelt – und somit ein sicheres Reiseerlebnis für die Reisenden.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Niewiele branż poniosło w wyniku tego kryzysu tak duże straty jak transport i turystyka. Z dnia na dzień firmy operujące w tych sektorach musiały po prostu całkowicie zawiesić działanie. Odbudowanie potencjału zajmie im lata i będzie wymagało ogromnego wysiłku organizacyjnego i finansowego, który dziś spoczywa przede wszystkim na barkach państw członkowskich. Dlatego same wytyczne opublikowane przez Komisję to za mało. Potrzebne jest rzeczywiste wsparcie, które nie będzie obwarowane niemożliwymi do spełnienia celami klimatycznymi. Wdrażanie nowych przepisów, takich jak niezwykle kosztowny i szkodliwy pakiet mobilności, powinno zostać zawieszone. Komisja powinna także dokonać przeglądu przepisów, które mogą w tych nadzwyczajnych warunkach stanowić dodatkowe obciążenie. Właściwy kierunek wskazało piętnaście państw członkowskich, apelując w kwestii voucherów w transporcie lotniczym. Szkoda, że w tej kwestii Komisja zignorowała rozsądne argumenty.

 
  
MPphoto
 

  Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, ο τουρισμός είναι ισχυρός επιταχυντής της ανάπτυξης και είναι ο οικονομικός κλάδος που χτυπήθηκε περισσότερο από την υγειονομική κρίση. Κινδυνεύουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας με υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων και με οριζόντιες μειώσεις μισθών και εισοδημάτων. Ο τουρισμός είναι οι άνθρωποι της φιλοξενίας και δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτούς. Οφείλουμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασφυκτιούν από έλλειψη ρευστότητας για να επιβιώσουν στην κρίσιμη αυτή περίοδο. Οφείλουμε να αποτρέψουμε χρεοκοπίες και εξαγορές τους από ισχυρούς, καθώς και σοβαρές στρεβλώσεις στις τιμές που θα πλήξουν τον υγιή ανταγωνισμό, την αγορά και τους ίδιους τους καταναλωτές. Σήμερα λοιπόν ζητούμε την ασφαλή επανεκκίνηση των ταξιδιών, με μαζικά τεστ, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, την άμεση στήριξη της εργασίας και των επιχειρήσεων για να παραμείνουν ανταγωνιστικές την επόμενη μέρα, καθώς και ουσιαστικά εργαλεία για το μέλλον, προϋπολογισμό για τον τουρισμό, ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων που να περιλαμβάνει προστασία και αποζημίωση των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτωχεύσεων, καθςώς και μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό.

 
  
MPphoto
 

  Dorien Rookmaker (NI). – We are in the midst of the COVID crisis and transport has problems, but transport is the solution as well.

Why should we go for an HSPRN – a high-speed passenger rail network – connecting all major cities in the European Union amidst a COVID-19 crisis? Because public spending makes sense to combat the economic crisis. It is logical, because to invest in a green project for a sustainable future that is beneficial for all makes sense; because infrastructure investment is needed for economic growth; because future generations would like to know where the money we are spending today went. That is why we need an ambitious, tangible programme with a budget that makes it possible. That is why we should go for an HSPRN – a high-speed passenger rail network.

 
  
MPphoto
 

  Massimiliano Salini (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, grazie per questa discussione. È una discussione che dà la possibilità di lavorare su una risoluzione che tocca un punto, come i colleghi hanno detto e ripetuto più volte, nevralgico. L'impatto della crisi ha compiutamente indebolito il settore turistico.

Il settore turistico ha una caratteristica imponente: intercetta molti altri settori, come spesso accade. Il turismo intercetta i trasporti, la cultura, lo sviluppo economico. C'è un tema in particolare – non mi ripeterò –, un tema che mi colpisce e che credo debba essere oggetto di attenzione e debba essere oggetto di specifici finanziamenti nel Recovery Fund, sarebbe un errore non prevederli: la tutela della professionalità del capitale umano delle miriadi di piccole imprese, che nel settore turistico, con fatica, negli anni, hanno costruito un personale capacissimo e che oggi potrebbero perdere.

Una piccola impresa educa per anni nel settore alberghiero, nel settore della ristorazione, un personale che oggi rischia di perdere. Su questo l'impatto sociale potrebbe essere molto grave, e lo pagheremmo tutti, anche a livello culturale. Interveniamo a questo proposito, prontamente.

 
  
MPphoto
 

  Johan Danielsson (S&D). – Herr talman! Det är passande att det är just den här veckan som vi i Europaparlamentet antar vår resolution om turism, en vecka som inleddes med att många av våra landsgränser nu återigen öppnades. Nu går också startskottet för sommarledigheter och semestrar. Det är ju viktigt att vi klarar av att öppna upp för turism och resande i Europa, dels för turister som får möjlighet att se nya saker, uppleva saker, men framför allt för de 22 miljoner européer som är beroende av turismen i sitt arbete och för sina inkomster.

Som så många har var inne på: Ska det här fungera så kräver det att de som reser, de som ska turista är trygga. På flyget, på tågen, på bussen, på hotellanläggningar och så vidare. Men det kräver också att de som arbetar på hotellen, de som arbetar på restaurang eller i butiker, de som städar, är trygga när de går till sitt arbete.

Så vi måste säkerställa att vi när vi nu successivt öppnar upp våra ekonomier också garanterar hälsa och säkerhet för alla de miljontals människor som arbetar inom de här sektorerna. För ekonomin är viktig, men det är också viktigt att vi garanterar människors hälsa på arbetet.

 
  
MPphoto
 

  Marco Campomenosi (ID). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie signora Commissaria Vălean per essere qua, le occasioni di confronto con lei e con il suo collega Breton sono diverse e abbiamo già avuto modo di parlare di che cos'è l'impatto sul turismo e sul trasporto di questa crisi e di quanto sia ampio.

Io interverrò questa sera soprattutto sul tema del turismo proprio perché, l'hanno detto i miei colleghi, è un settore importantissimo. Solo nel mio paese, l'Italia, esso rappresenta il 13 % del prodotto interno lordo. Si è parlato molto di come intervenire a livello economico. In verità si potrebbe anche intervenire a costo zero, semplificando a livello normativo attraverso il potere legislativo che, a Bruxelles, la Commissione ha.

Mi riferisco, per esempio, alla direttiva servizi, ne abbiamo parlato anche con il Commissario Breton. Si può intervenire sul campo di applicazione. Da anni gli investimenti per il settore balneare in Italia sono bloccati proprio per il rischio e le problematiche che possono derivare dall'applicazione di una direttiva che data 2006 e oggi siamo nel 2020. Si può intervenire per escludere quel settore.

 
  
MPphoto
 

  Peter Lundgren (ECR). – Herr talman! Jag anser att turism inte är något som EU egentligen ska blanda sig i. Turism är ofta en nationell, regional och väldigt ofta lokal fråga. Jag tror vi måste inse att denna sommar framför allt inte kommer att bli ett turismår som det brukar se ut. I Sverige, till exempel, har vi en regering som hanterat pandemin så fruktansvärt illa att vi inte är välkomna till vissa länder helt enkelt. Svenskar släpps inte in.

Därför tror jag att vi måste inse att det kommer att ta tid innan vi kommer tillbaka igen, när turismen kommer att bli som den var förr. Vi kommer inte se slutet på den här pandemin på ganska lång tid framöver, är jag rädd. Men turismen behöva hållas under armarna, hjälpas, och det gör man bäst från de olika medlemsländernas regeringar, inte från EU, som har en iver att stoppa fingrarna i precis allting som en nationstat sköter bättre.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D). – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Ich denke, dass uns die Corona-Krise unsere Grenzen deutlich aufgezeigt hat. Sie hat uns gezeigt, dass diese Europäische Union leider doch nicht die Union ist, die wir uns wünschen. Aber das heißt, dass wir daran arbeiten müssen, dass diese Europäische Union besser wird. Wir haben 27 Millionen Menschen in der Europäischen Union, die im Tourismusgewerbe arbeiten und – die Zahlen kennen Sie, Frau Kommissarin – 10,3 % des europäischen BIP erwirtschaften. Allein der Pauschaltourismus hat im Jahr 2017 130 Milliarden EUR an Umsatz eingebracht.

Daher müssen wir die Probleme der Gegenwart lösen, denn die kleinen Unternehmen, die Reisebüros und die Leistungsanbieter haben Liquiditätsprobleme, und diese Liquiditätsprobleme müssen wir angehen. Wir als sozialdemokratische Fraktion schlagen eben einen European Travel Guarantee Fund vor, der würde ungefähr fünf bis sieben Milliarden EUR kosten. Verglichen mit den 32,9 Milliarden EUR, die die Mitgliedstaaten derzeit aufwenden, um allein die Airlines zu retten, ist das ein mickriger Betrag. Daher unsere Aufforderung, und dann die Aufforderung an die Kolleginnen und Kollegen im Parlament, diesem Fonds so zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, Member of the Commission. – Mr President, well, thank you all very much for your comments. I think we are all on the same page here. We all recognise the importance of the sector of tourism and the sector of transport for all our economies. We are all worrying about how this is going to unfold in the future and how we are going to emerge from this crisis.

I said in the beginning, I gave some hints, well, you know, I’m thinking, and I’m sure many of you are doing the same thing, that we need to develop a sort of an emergency plan so that next time if, God forbid such a thing will come again, we will be prepared, for the second one.

And then we have to debate the lessons learned and I think this is also something very important that needs to be done very soon. We have to learn from the lessons that this crisis taught us in order to become better, and as has been said, it showed us our limits.

But on the other hand, now we are talking about tourism because it’s been hit so hard. It’s true that it’s a long debate on subsidiarities and what each of the Member States of the European Union should deal with and what is the degree of implication.

Of course, usually, when problems occur, everyone is looking towards Brussels and I would really have wished that we would have had the money to step in, but we didn’t have the money, at European level, to step in for the liquidity crisis. So we had to ask the Member States.

We put forward this flexible framework for State aid, to step in and help with liquidity. We had to protect the consumers while we were helping the companies with liquidity.

I heard several of you - and this is a floating idea going around - because it is a lesson learned, that what you do with the liquidity issue - if a huge amount of reimbursement or compensation would be asked for in case of cancellation. And I know there is this idea of a European fund. But it has to be in a budget and of course if the Member States would like to put money together for such a fund that’s one thing, on the other hand, with all the complicated discussions we have with the budget, with the MFF and everything, I haven’t seen any true appetite for creating new things at the European level.

We have to admit the fact that there are several - at national level - several schemes of guaranteeing these kind of packages and I think that here, this can be shared, and lessons learned by Member States should include also the fact that we cannot live without having a fund to guarantee all of this, or else it won’t work and the liquidity problem will be very difficult to solve.

There are, and probably you are right, we are thinking about this, that by using State aid, it might create disparities or imbalances in the competition in the market because of some Member States having a larger fiscal capacity to step in and help companies, others less. Then we feared creating an unbalanced situation for the future.

But that’s why, for example, we imagine that we proposed the solvency instrument, which would be aimed through the European Investment Fund, especially to step in and help, including by buying equity, those companies which were less helped and they would be in need of better help at the European level because they didn’t receive it at the national level.

So, we are advanced and we are engaged with the European financial institutions, with the EIB, to map and see how all the instruments we have put in place, which is quite an exhaustive list, can be used for various situations.

But anyway, our aim is to support those who are not helped and there are viable companies to be helped through this financial instrument at European level.

Transport workers are critical and I think from the very beginning, from the very first guidelines we put forward, we stressed the importance of them being treated as critical workers. So that’s why we didn’t have them put in quarantine when they’re crossing the border or one or the other.

We, in all the guidelines we had for each mode, we insisted on the protective measures to be taken, especially for workers in transport. And I think this is the same for tourism and for the hospitality industry, because if the workers are getting sick or if they are not protected, it makes it a no-brainer.

So, I think everyone started that. We have to have them safe in order to have them providing services. So this is something I’m totally supporting.

For small and medium-sized enterprises, we had put very quickly in place some instruments - by my colleagues, of course, in the Commission.

For example, we have the SURE programme, which is an instrument to support, especially jobs. We put in EUR 100 billion in loans for SURE, especially to support short-time work schemes and to help the Member States to protect the jobs, the employees and the self-employed against the risk of dismissal and loss of income. Is it enough? I don’t know.

We are of course in a continuous process of evaluating how all these proposals we have had are actually working.

And also, the idea behind the creation of the Next Generation EU fund is especially for the recovery, it is foreseen for recovery. We have been thinking of front-loading a lot of money at the beginning of next year or so from the MFF. So this will be an injection of capital and funds, which would translate ultimately into jobs and profitability for the companies in economic sectors.

I think this would cover more or less some of the issues you have raised. Of course, we would love to see simplified procedures.

There are also messages from you, which I will take to my colleagues in the college, so that we can further reflect on the situation.

While we are talking about the future, you will receive our strategy; you will see that we are aiming at putting it to consultation. By the end of the year, you will receive our strategy for sustainable and smart transport. I would add also resilient.

So that will be a great opportunity for us to look to the future. But the future cannot be but sustainable and smart. So also when we are talking about tourism, I think, for tourism itself, the future has to be sustainable, and this is a debate we will have to have, because I don’t want to forget about that.

There are also lots of schemes at regional level for tourism - because we saw, in relation to the situation with the crisis, it has a footprint, which is regional and the necessities and challenges are different from one region to another. So, through the regional funds, I know that financing was made available.

Finally, let’s not forget that this is a health crisis. This is a health crisis. And the situation with the virus and the epidemiological situation is so different from one place to another. We need to trust. We need to make people understand that as long as we don’t have a vaccine or a viable treatment, there is a risk. And we have to continue to live with the virus.

So this is the situation and a most unfortunate one. But we need to adapt and try to be safe and restart the connectivity and the services in tourism and in transport.

Thank you very much for having me this evening and I’m looking forward to our next encounter.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Gemäß Artikel 132 Absatz 2 der Geschäftsordnung wurden sieben Entschließungsanträge eingereicht.

Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung über die Änderungsanträge findet am Donnerstag, 18. Juni 2020, und die Schlussabstimmung am Freitag, 19. Juni 2020, statt.

Wir bereits erwähnt, wird am Donnerstag um 9.00 Uhr das Ergebnis der zweiten Abstimmungsrunde bekannt gegeben.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Magdalena Adamowicz (PPE), na piśmie. – Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na terenie Unii Europejskiej doprowadziło do niemal załamania się branży turystycznej w Europie. Dlatego pilnie potrzebne jest wsparcie dla przedsiębiorców, w szczególności osób samozatrudnionych oraz małych i średnich firm, aby pomóc im w zarządzaniu płynnością finansową, utrzymaniu miejsc pracy i zmniejszeniu niepotrzebnych obciążeń administracyjnych. Tysiące przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych, walczy dzisiaj o przetrwanie, a wiele z nich zmaga się z niewypłacalnością. Pomoc potrzebna jest natychmiast. W tym kontekście należy po raz kolejny zwrócić uwagę na obecny brak konkretnego instrumentu finansowego Unii Europejskiej, który pomógłby w odbudowie branży turystycznej po pandemii. Co więcej, w kolejnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 również zabrakło specjalnej linii budżetowej dla turystyki. Uważam, iż, biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich miesięcy, należy podjąć szeroką dyskusję na temat całościowej polityki Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki, która jest niezwykle ważnym sektorem europejskiej gospodarki.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Arias Echeverría (PPE), por escrito. – La Resolución común aprobada por el Parlamento Europeo propone medidas concretas a la Comisión Europea para afrontar la recuperación de los sectores turístico y del transporte y salir de la crisis causada por la pandemia de la COVID-19. Estos dos sectores son de los más afectados y es fundamental una respuesta ágil y coordinada por parte de las instituciones europeas. La confianza sanitaria y económica y la seguridad jurídica es lo que da certidumbre al sector del turismo y transporte para reactivar su actividad.

En esta línea, la Resolución común incluye varias propuestas de la Delegación Española del Partido Popular en el Parlamento Europeo, como la elaboración de un sello de certificación europeo que garantice los máximos protocolos de higiene en infraestructuras y medios de transporte, con el fin de generar confianza entre los turistas, la aplicación de medidas para la recuperación del turismo en las regiones insulares y en las regiones ultraperiféricas (RUP), o la necesidad de una línea presupuestaria dedicada al turismo sostenible dentro del próximo marco financiero plurianual (2021-2027). También incluye, a petición nuestra, la necesidad de elaborar una estrategia a largo plazo para el turismo que siente las bases para que el sector esté preparado ante posibles crisis futuras.

 
  
MPphoto
 
 

  Josianne Cutajar (S&D), bil-miktub. – It-turiżmu kien l-aktar qasam milqut mill-pandemija. Minn hawn ’l hemm dmirna huwa li naraw li ma jkunx l-aktar wieħed li jdum iħoss l-impatt. Dan fl-interess tal-istabbiltà ekonomika tal-istati membri, kif ukoll għall-ġid tal-miljuni ta’ ħaddiema Ewropej li ħobżhom jiddependi mit-turiżmu. Ir-riżoluzzjoni hija f’lokha, għax tieħu kunsiderazzjoni tad-diffikultajiet kbar li esperjenza l-qasam turistiku Ewropew fix-xhur li għaddew imma ma tieqafx hemm. Tħares lejn kif is-settur jista’ jissaħħaħ u jsir aktar reżiljenti għal kriżijiet potenzjali fil-futur. Żgur li s-settur ma joħroġx mill-kriżi jekk f’qasir żmien nerġgħu nispiċċaw f’emerġenza ta’ saħħa pubblika. Għaldaqstant l-Ewropa teħtieġ aktar koordinament ta’ regoli l-aktar fejn jidħlu vawċers u rimborsi ta’ vjaġġi kkanċellati, tixrid ta’ informazzjoni u kriterji ta’ eżaminazzjoni tal-kundizzjoni medika li jiddeterminaw persuna titħalliex taqsam fruntiera. Filwaqt li dan il-Parlament qed jitlob strateġija Ewropea komprensiva, is-settur turistiku fil-pajjiżi membri jeħtieġ jibbenefika minn aktar flessibbiltà fl-infiq tal-gvernijiet nazzjonali biex mill-aktar fis joħroġ mill-kriżi. Wasal iż-żmien li nimplimentaw minnufih il-Mekkaniżmu ta’ Kontroll tal-Kriżi (CMM) li ilna niddiskutu xhur sħaħ. B’koordinament Ewropew u b’implimentazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi tal-pajjiżi membri, dan il-mekkaniżmu għandu jagħti l-garanziji neċessarji lill-konsumaturi, inkluż f’każ ta’ falliment tal-kumpaniji tat-turiżmu u l-ivjaġġar. Azzjonijiet f’waqthom issa biss jistgħu jsaħħu l-fiduċja tal-pubbliku fl-ivjaġġar.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. – The COVID-19 pandemic has had a profound impact on the tourism and travel sectors. Travel restrictions have already distressed the entire tourism value chain and affected approximately 27 million employees. To counter the devastating impact of COVID-19, we need to use the crisis as an opportunity to develop a comprehensive and future-proof European strategy that stabilises and rebuilds the sector and incorporates the European Green Deal. We must re—establish our citizens’ trust by ensuring consumer and passenger rights and protection. The European Commission has already clarified the voluntary nature of travel vouchers, but enforcement and widespread communication of this rule is lacking. A European Travel Guarantee Fund would address this issue by securing the financial liquidity of the tourism and travel sector while also guaranteeing consumer rights. Further, the establishment of uniform EU health guidelines along with Member State specific guidelines is vital for passenger protection. We must also develop a roadmap for sustainable tourism and travel by focusing on the creation of a non—toxic circular economy, urgently pushing the aviation and maritime industries to cut emissions, investing in digitalisation, and investing in sustainable tourism schemes for businesses – particularly SMEs, which must be guaranteed immediate access to liquidity and support.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), in writing. – Tourism is extremely important and Member States are doing their best to help their companies, and small and family businesses. The EU must help and supplement these efforts, through the Recovery programme. But true recovery can only happen if we rebuild the trust of travellers. To achieve this, coordination between the Member States is key. The Commission should facilitate this process, but it must remain within the remits of the national authorities to decide on lifting or introducing travel restrictions in view of their own assessment of the situation. There cannot be a one—size—fits—all solution, because it can backfire through an increasing number of infections. In the light of social distancing and lower capacities I am convinced that we must broaden the variety of European travel destinations. Therefore, in the coming weeks we must promote a much wider range of cities and regions. I am counting on the Commission to support such efforts. That would not only broaden the number of destinations and help the local hospitality sector, but it would make European tourism more sustainable and balanced, stopping over—tourism at certain locations.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Frankowski (PPE), na piśmie. – Kryzys spowodowany pandemią Covid-19 odbił piętno na nas wszystkich. Obostrzenia spowodowane kwarantanną, zakazem przemieszczania się oraz dramatyczne w skutkach spowolnienie gospodarki przyczyniło się do upadku wielu przedsiębiorstw z sektora transportu i turystyki. Chciałbym podziękować Komisji Europejskiej za szereg rekomendacji umożliwiających stopniowe i skoordynowane udostępnianie usług i placówek turystycznych oraz usług transportowych. Ważne jest, aby podczas reaktywacji europejskiej gospodarki, przyjąć za priorytet ochronę przedsiębiorstw oraz jak najaktywniejsze wspieranie miejsc pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich firm w Europie, tworząc 2/3 ogółu miejsc pracy. W tej kwestii potrzebne są bardziej elastyczne wymagania administracyjne oraz lepszy dostęp do pomocy finansowej, gdyż to właśnie te przedsiębiorstwa są w stanie ożywić europejską turystykę. Chciałbym również zaapelować do Komisji Europejskiej o zwiększenie wsparcia dla sektorów kultury oraz sportu, które pełnią istotną rolę dla rozwoju turystyki. Na popularności zyskuje szczególnie turystyka sportowa, zwłaszcza w postaci uczestnictwa w wielkich wydarzeniach sportowych, która przyciąga kibiców oraz sportowców nawet do najbardziej odległych regionów.

 
  
MPphoto
 
 

  Karol Karski (ECR), na piśmie. – Sektor podróży i turystyki wytwarza 3,9% PKB UE oraz zatrudnia 5,1% całej siły roboczej, czyli obejmuje ok. 11,9 mln miejsc pracy. W powiązaniu z innymi sektorami gospodarki wartości te wzrastają do 10,3% PKB i 11,7% ogólnego zatrudnienia, co oznacza 27,3 mln pracowników. W Polsce branża transportowa wypracowuje około 15% PKB. Sektory transportu i turystyki to sektory najbardziej dotknięte kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Ograniczenia nałożone na przemieszczanie się i podróże w następstwie pandemii spowodowały spadek międzynarodowych przyjazdów o 60%–80%. Szacuje się, że spadek dochodów hoteli i restauracji może wynieść 50%, operatorów turystycznych i biur podróży – 70%, a linii żeglugowych i linii lotniczych – 90%. W konsekwencji pandemii zagrożonych jest 6,4 mln miejsc pracy w UE. Przedsiębiorstwa walczą o przetrwanie. Dlatego tak ważne jest, aby zagwarantować im szybkie wsparcie szczególne, zapewniając linie kredytowe w celu utrzymania płynności, a także pożyczki obrotowe, finansujące wypłatę wynagrodzeń. W długofalowej perspektywie natomiast konieczne jest wdrożenie środków, które dadzą turystom pewność, że będą mogli znów podróżować do Europy i w jej obrębie. Niezbędne jest również utrzymanie strategicznej infrastruktury transportowej, takiej jak porty i koleje, tak aby uchronić ją przed zagranicznymi przejęciami. Należy również odrzucić nowelizację pakietu mobilności, którego przepisy dodatkowo pogrążą przedsiębiorstwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Łukasz Kohut (S&D), in writing. – There are many factors which influence the choice of a holiday destination. Among them, very importantly, cultural heritage. Sixty-eight percent of Europeans point to this factor. Cultural tourism accounts for forty percent of European tourism. European projects, such as the European Capital of Culture, provide a great drive for cultural tourism. The 2020 Capitals - Rijeka and Galway - have sadly missed out in a special predicament, because of the pandemic. They need to rapidly adjust their programmes prepared for years in advance. A second wave or future virus could follow. We do not know if coronavirus will not come back with a second wave. Or some other new virus. However, being prepared is crucial. We must have preparedness, action plans, contingency all in place in advance for projects such as the European Capital of Culture for the future. Only in this way will we encourage future applicants for the title, among them the Silesian city of Katowice with the surrounding Metropolis of Zagłębie Dąbrowskie and Upper Silesia. Thank you very much!

 
  
MPphoto
 
 

  Ondřej Kovařík (Renew), písemně. – Cestovní ruch je nejen jedním z klíčových sektorů evropské ekonomiky, ale také jeden z nejvíce zasažených pandemií COVID-19. I když aktuálně čelí řadě různých problémů, má také možnost vytvořit či chopit se nových příležitostí. Nyní je nutné vynaložit úsilí ze strany všech členských států ke společné obnově cestovního ruchu. Bezpečnost, veřejné zdraví a expertní doporučení by měly být klíčovými faktory. Občané by také měli být dostatečně informováni o podmínkách a hygienických opatřeních, které byly zavedeny a jsou v platnosti v jednotlivých destinacích.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Lechanteux (ID), par écrit. – Face à la crise de la COVID–19, la Commission présente une série de mesures totalement insuffisantes. Par contre, les députés du Rassemblement national proposent des mesures concrètes: un Plan Soleil immédiat de 50 milliards d’euros et une grande campagne de sensibilisation au tourisme local; l’annulation des charges fiscales et sociales pour l’année 2020 pour les entreprises de la filière touristique qui ont réalisé moins de 70 % de leur chiffre d’affaires habituel; la suppression de la CFE pour 6 mois; l’accélération de la procédure de remboursement du chômage partiel; l’obligation pour les banques d’accorder les prêts garantis par l’État; la mise à contribution des assurances dans la perte d’exploitation des entreprises; l’aide et le conseil à la mise aux normes sanitaires des établissements et des activités; l’aide à la formation des personnels sur les nouveaux protocoles sanitaires; l’aide à l’adaptation des entreprises à la nouvelle donne: clientèle locale, mise en avant de produits locaux; l’extension des terrasses sur la voie publique en liaison avec les maires, sans coût supplémentaire; la reconduction automatique en 2021 de tous les contrats de concession.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. – Turismul este un sector important ca număr de lucrători și ca produs intern brut, în unele state depășind 15 %, dar și ca punte socială. Din păcate, politicile care vizează cel mai mare număr de cetățeni, educație, sănătate, turism nu sunt în competența Uniunii. Comisia Europeană a elaborat deja recomandări pentru turism care să ajute acest sector să iasă cu bine din criza Covid-19.

Pentru a rezista la alte crize, pentru a avea o abordare comună, pentru a atrage cât mai mulți turiști din afara Europei, este necesar să avem o politică comună în domeniul turismului, cu reguli armonizate, cu categoriile de entități turistice care se bucură de aceleași standarde privind funcționarea și infrastructura.

În acest moment nu avem o abordare similară în ceea ce privește protecția turistului sau a personalului din domeniu, pentru că toate aceste lucruri sunt la latitudinea fiecărui stat membru. În acest caz, trebuie găsită o soluție care să nu implice o schimbare de tratat, ci mai degrabă căi indirecte.

În turism avem la dispoziție prevederile legate de protecția consumatorului, care este un sector de competență partajată. Plecând de la asigurarea protecției turistului, am putea ajunge chiar la niște drepturi ale acestuia, ca în cazul pasagerilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (PPE), γραπτώς. – Οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στον τομέα του τουρισμού συνεχίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν πλέον αποτυπωθεί στα ποσοτικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου 2020. Στην Ελλάδα, που αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, έχει καταγραφεί ήδη μείωση στον εισερχόμενο τουρισμό κατά 5,6% ενώ στις αντίστοιχες εισπράξεις η πτώση φτάνει το 17,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. Η Ελληνική κυβέρνηση απέδειξε ότι κάνει πρωταθλητισμό στον έλεγχο της πανδημίας, γεγονός που είναι αισιόδοξο προανάκρουσμα για την επανέναρξη της τουριστικής περιόδου, σημαντικού παράγοντα στην οικονομία της Ελλάδος και της ΕΕ. Εντούτοις, στο πολύ κρίσιμο αυτό χρονικό σημείο, ένα βήμα πριν από το καθολικό άνοιγμα της τουριστικής περιόδου, η ρευστότητα παραμένει ακόμα ζητούμενο. Η Ελλάδα έχει εξαρχής υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης αλλά ο τουριστικός κλάδος έχει ανάγκη από άμεσες χρηματοδοτήσεις, με επιδοτήσεις που θα επιτρέψουν σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις να επαναλειτουργήσουν κανονικά και σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να επιστρέψουν στις θέσεις εργασίας τους. Είναι χρέος μας να ανατρέψουμε την κρίση ρευστότητας, που έχει θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιμότητα του κλάδου την επόμενη μέρα. Η ΕΕ επιβάλλεται να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας με τα απαραίτητα κεφάλαια υπό μορφή προχρηματοδοτήσεων, που θα οδηγήσουν στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού και ευρωπαϊκού τουρισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – UE face acum primul pas către elaborarea unei strategii europene pentru turism. Aceasta ar trebui să asigure o abordare coordonată la nivelul întregii Uniuni și a tuturor statelor membre într-un domeniu care este esențial pentru economia noastră. PE a solicitat în dezbaterile din lunile aprilie și mai acțiune imediată, deoarece turismul, împreună cu transporturile, reprezintă cele mai greu afectate sectoare economice de pandemia de coronavirus. O strategie în domeniul turismului trebuie să dispună și de resurse financiare, de aceea solicitarea formulată în rezoluția PE cu privire la o linie bugetară dedicată turismului sustenabil în MFF 2021-2027 este crucială.

Salut comunicarea Comisiei cu privire la turism și transport, precum și pachetul de măsuri destinate depășirii crizei provocate de coronavirus în aceste domenii. Am convingerea că, pe lângă intervenția de urgență, avem nevoie de o abordare pe termen lung. Acum, 6,5 milioane de locuri de muncă din domeniul turismului sunt în pericol, zeci de mii de IMM-uri riscând să-și înceteze activitatea. Momentele cele mai critice sunt încă în fața noastră, iar măsurile imediate propuse de Comisie, implementate în strânsă cooperare cu statele membre, ar putea asigura revenirea în sectorul turistic și salvarea a numeroase întreprinderi și locuri de muncă.

 
Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου