Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (συζήτηση)
 20.Πρώτη ψηφοφορία
 21.Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 - Συστάσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (συζήτηση)
 23.Επανάληψη της συνεδρίασης
 24.Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 25.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 26.Προστασία στρατηγικών ευρωπαϊκών κλάδων από ξένες εξαγορές στην μετά τον κορονοϊό εποχή (συζήτηση)
 27.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Προστασία στρατηγικών ευρωπαϊκών κλάδων από ξένες εξαγορές στην μετά τον κορονοϊό εποχή (συνέχεια της συζήτησης)
 29.Δεύτερη ψηφοφορία
 30.Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά (συζήτηση)
 31.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 32.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 33.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 34.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (562 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (562 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3094 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου