Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 17. juuni 2020 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Presidentuuri teatis
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Osaistungjärkude ajakava (vt protokoll)
 9.Parandus (kodukorra artikkel 241) (vt protokoll)
 10.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72) (vt protokoll)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (vt protokoll)
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79) (vt protokoll)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 14.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112) (vt protokoll)
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 16.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 17.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 18.Tööplaan
 19.George Floydi surmale järgnenud rassismivastased protestid (arutelu)
 20.Esimene hääletusvoor
 21.George Floydi surmale järgnenud rassismivastased protestid (arutelu jätkamine)
 22.Euroopa Ülemkogu 18.–19. juuni 2020. aasta kohtumise ettevalmistamine - Soovitused läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga (arutelu)
 23.Istungi jätkamine
 24.Euroopa tulevikku käsitlev konverents (arutelu)
 25.Presidentuuri teatis
 26.ELi strateegiliste sektorite kaitsmine välismaiste ülevõtmiste eest COVID-19 kriisi järgses maailmas (arutelu)
 27.Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 28.ELi strateegiliste sektorite kaitsmine välismaiste ülevõtmiste eest COVID-19 kriisi järgses maailmas (arutelu jätkamine)
 29.Teine hääletusvoor
 30.Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda (arutelu)
 31.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 32.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 33.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 34.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (562 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (3094 kb)
Viimane päevakajastamine: 13. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika