Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 17 czerwca 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 6.Skład Parlamentu: patrz protokół
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Harmonogram okresów sesyjnych: patrz protokół
 9.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu): patrz protokół
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu): patrz protokół
 11.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu): patrz protokół
 12.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu): patrz protokół
 13.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): patrz protokół
 14.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): patrz protokół
 15.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz protokół
 16.Składanie dokumentów: patrz protokół
 17.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 18.Porządek obrad
 19.Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda (debata)
 20.Pierwsza część głosowania
 21.Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda (ciąg dalszy debat)
 22.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej 19 czerwca 2020 r. - Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (debata)
 23.Wznowienie posiedzenia
 24.Konferencja w sprawie przyszłości Europy (debata)
 25.Komunikat Przewodniczącego
 26.Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w świecie po pandemii COVID-19 (debata)
 27.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 28.Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w świecie po pandemii COVID-19 (ciąg dalszy debat)
 29.Druga część głosowania
 30.Turystyka i transport w 2020 r. i w późniejszym okresie (debata)
 31.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: patrz protokół
 32.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 33.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 34.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (562 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (562 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3094 kb)
Ostatnia aktualizacja: 13 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności