Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 17 juni 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Meddelande från talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Datum för sammanträdesperioderna: se protokollet
 9.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 16.Inkomna dokument: se protokollet
 17.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 18.Arbetsplan
 19.Protesterna mot rasism efter George Floyds död (debatt)
 20.Första omröstningen
 21.Protesterna mot rasism efter George Floyds död (fortsättning på debatten)
 22.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 18-19 juni 2020 - Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (debatt)
 23.Återupptagande av sammanträdet
 24.Konferens om Europas framtid (debatt)
 25.Meddelande från talmannen
 26.Skydd av europeiska strategiska sektorer mot utländska övertaganden i en värld efter covid-19 (debatt)
 27.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 28.Skydd av europeiska strategiska sektorer mot utländska övertaganden i en värld efter covid-19 (fortsättning på debatten)
 29.Andra omröstningen
 30.Turism och transport under 2020 och därefter (debatt)
 31.Röstförklaringar: se protokollet
 32.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 33.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 34.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (562 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (562 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3094 kb)
Senaste uppdatering: 13 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy