Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 3.Последиците от пандемията от COVID-19 за външната политика - Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг - Реакцията на ЕС във връзка с възможното анексиране на Западния бряг от страна на Израел (разискване)
 4.Първо гласуване
 5.Борбата дезинформацията във връзка с COVID-19 и нейното отражение върху свободата на изразяване на мнение (разискване)
 6.Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г. - Западните Балкани вследствие на срещата на високо равнище през 2020 г. (кратко представяне)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 9.Второ гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Положението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от COVID-19 (разискване)
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 13.Поправкa (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 14.Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19 (разискване)
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Промяна в дневния ред: вж. протокола
 17.Обявяване на резултатите от гласуването
 18.Трето гласуване
 19.Възобновяване на заседанието
 20.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 21.Обяснения на вот: вж. протокола
 22.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 23.Внасяне на документи: вж. протокола
 24.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 25.Петиции: вж. протокола
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (442 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (442 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2555 kb)
Последно осъвременяване: 16 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност