Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól
 3.Skutki kryzysu COVID-19 dla polityki zagranicznej - Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu - Reakcja UE na ewentualną aneksję przez Izrael części ziem na Zachodnim Brzegu (debata)
 4.Pierwsza część głosowania
 5.Zwalczanie kampanii dezinformacyjnych w czasie pandemii Covid-19 i wpływ na wolność słowa (debata)
 6.Partnerstwo Wschodnie przed szczytem w czerwcu 2020 r. - Bałkany Zachodnie po szczycie w 2020 r. (krótka prezentacja)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 9.Druga część głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19 (debata)
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania): Patrz protokól
 13.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu) (podjęte działania): Patrz protokól
 14.Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19 (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zmiana porządku obrad: Patrz protokól
 17.Ogłoszenie wyników głosowania
 18.Trzecia część głosowania
 19.Wznowienie posiedzenia
 20.Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól
 21.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Patrz protokól
 22.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 23.Składanie dokumentów: patrz protokół
 24.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 25.Petycje: patrz protokół
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (442 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (442 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2555 kb)
Ostatnia aktualizacja: 16 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności