Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 18. júna 2020 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 3.Dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 v oblasti zahraničnej politiky - Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu - Reakcia EÚ na možnú izraelskú anexiu v Predjordánsku (rozprava)
 4.Prvá časť hlasovaní
 5.Boj proti dezinformáciám o ochorení COVID-19 a vplyv na slobodu prejavu (rozprava)
 6.Východné partnerstvo pred samitom v júni 2020 - Západný Balkán po samite v roku 2020 (stručná prezentácia)
 7.Pokračovanie prerušeného rokovania
 8.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Druhá časť hlasovaní
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19 (rozprava)
 12.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 13.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 14.Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (rozprava)
 15.Pokračovanie prerušeného rokovania
 16.Zmena programu schôdze: pozri zápisnicu
 17.Oznámenie výsledkov hlasovaní
 18.Tretia časť hlasovaní
 19.Pokračovanie prerušeného rokovania
 20.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 21.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 22.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 23.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 24.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 25.Petície: pozri zápisnicu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (442 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (442 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2555 kb)
Posledná úprava: 16. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia