Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 18 juni 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 3.Covid-19-krisens konsekvenser för utrikespolitiken - Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi - EU:s reaktion på Israels eventuella annektering av delar av Västbanken (debatt)
 4.Första omröstningen
 5.Motverkande av desinformation under covid-19-krisen och inverkan på yttrandefriheten (debatt)
 6.Det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020 - Västra Balkan efter toppmötet 2020 (kortfattad redogörelse)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 9.Andra omröstningen
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet (debatt)
 12.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 13.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 14.Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Ändring av föredragningslistan: se protokollet
 17.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 18.Tredje omröstning
 19.Återupptagande av sammanträdet
 20.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 21.Röstförklaringar: se protokollet
 22.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 23.Inkomna dokument: se protokollet
 24.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 25.Framställningar: se protokollet
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (442 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2555 kb)
Senaste uppdatering: 16 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy