Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πρώτη ψηφοφορία
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Αρπαγή γαιών και αποψίλωση δασών στον Αμαζόνιο (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Δεύτερη ψηφοφορία
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Tρίτη ψηφοφορία
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (165 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (165 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1390 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου