Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πρώτη ψηφοφορία
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Αρπαγή γαιών και αποψίλωση δασών στον Αμαζόνιο (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Δεύτερη ψηφοφορία
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Tρίτη ψηφοφορία
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (165 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (165 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1390 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου