Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
XML 4k
Сряда, 8 юли 2020 г. - Брюксел Редактирана версия

5. Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
Видеозапис на изказванията
Протокол
Последно осъвременяване: 5 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност