Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 4k
Onsdagen den 8 juli 2020 - Bryssel Reviderad upplaga

5. Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Senaste uppdatering: 5 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy