Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 8. juli 2020 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 4.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71): se protokollen
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6): se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 8.Arbejdsplan
 9.Fremlæggelse af det tyske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Første afstemningsrunde
 12.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 19. juni 2020 - Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juli 2020 (forhandling)
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 15.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 16.En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling (forhandling)
 17.EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19 (forhandling)
 18.Meddelelse af afstemningsresultater: se protokollen
 19.EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19 (fortsat forhandling)
 20.Anden afstemningsrunde
 21.EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19 (fortsat forhandling)
 22.Stemmeforklaringer: se protokollen
 23.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (503 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (503 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2818 kb)
Seneste opdatering: 5. november 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik