Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Διάταξη των εργασιών
 9.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της γερμανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Πρώτη ψηφοφορία
 12.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 - Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης-18ης Ιουλίου 2020 (συζήτηση)
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις (συζήτηση)
 17.Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (συζήτηση)
 18.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (συνέχεια της συζήτησης)
 20.Δεύτερη ψηφοφορία
 21.Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (503 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (503 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2818 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 5 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου