Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 8. júla 2020 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 4.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 8.Program práce
 9.Prezentácia programu činností nemeckého predsedníctva (rozprava)
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Prvá časť hlasovaní
 12.Závery zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 19. júna 2020 – Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 17. – 18. júla 2020 (rozprava)
 13.Pokračovanie prerušeného rokovania
 14.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 15.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 16.Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj (rozprava)
 17.Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie CIVID-19 (rozprava)
 18.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 19.Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie CIVID-19 (pokračovanie rozpravy)
 20.Druhá časť hlasovaní
 21.Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie CIVID-19 (pokračovanie rozpravy)
 22.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (503 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2818 kb)
Posledná úprava: 5. novembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia