Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 8 juli 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 8.Arbetsplan
 9.Presentation av verksamhetsprogrammet för det tyska ordförandeskapet (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Första omröstningen
 12.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19 juni 2020 - Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 17–18 juli 2020 (debatt)
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 15.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 16.En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid (debatt)
 17.EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (debatt)
 18.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 19.EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (fortsättning på debatten)
 20.Andra omröstningen
 21.EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (fortsättning på debatten)
 22.Röstförklaringar: se protokollet
 23.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (503 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (503 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2818 kb)
Senaste uppdatering: 5 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy