Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 4k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

2. Ανακοίνωση της Προεδρίας
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Presidente. – In data 1° luglio, a seguito della raccomandazione del comitato consultivo sulla condotta dei deputati, ho deciso di infliggere una sanzione all'on. Jan Zahradil per il mancato rispetto degli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 2, del codice di condotta, che può aver dato luogo a un conflitto di interessi. La sanzione consiste in un'ammonizione.

La decisione è stata notificata all'interessato il 7 luglio.

A norma dell'articolo 177 del regolamento, il deputato dispone di due settimane dalla notifica della sanzione per presentare un ricorso interno contro tale decisione all'Ufficio di presidenza del Parlamento.

 
Τελευταία ενημέρωση: 22 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου