Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 4k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

5. Πρώτη ψηφοφορία
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Presidente. – Passiamo ora al primo turno di votazioni di oggi.

Voteremo sui fascicoli indicati nell'ordine del giorno.

Il primo turno di votazioni sarà aperto dalle 9.15 alle 10.30.

Le votazioni si svolgeranno con lo stesso metodo di ieri.

Tutte le votazioni avranno luogo per appello nominale e i deputati potranno verificare i propri voti e i risultati delle votazioni consultando il documento che sarà pubblicato sul sito web della plenaria.

Le dichiarazioni di voto possono essere presentate per iscritto. Eccezionalmente saranno accettate solo le dichiarazioni di voto della lunghezza massima di 400 parole.

Dichiaro aperto il primo turno di votazioni. Avete tempo fino alle 10.30 per votare e i risultati saranno comunicati alle 14.15.

 
Τελευταία ενημέρωση: 22 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου