Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 4.Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията (внесени предложения за резолюция)
 5.Първо гласуване
 6.Декларация на председателството
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Годишен доклад за 2019 г. относно правата на човека - Стабилност и сигурност в Средиземноморието и отрицателната роля на Турция - Положението в Беларус (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 11.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 12.Второ гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост (разискване)
 15.Насърчаване на процеса на интегриране на ромите в Европа през следващото десетилетие (разискване)
 16.Актуално състояние на преговорите на Съвета по Регламента относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (разискване)
 17.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 18.Внасяне на документи: вж. протокола
 19.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 20.Петиции: вж. протокола
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 23.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 24.Трето гласуване
 25.Обяснения на вот: вж. протокола
 26.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 27.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 28.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (449 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (449 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2562 kb)
Последно осъвременяване: 22 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност