Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 9. juuli 2020 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Presidentuuri teatis
 3.Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 4.Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Istungi jätkamine
 8.2019. aasta inimõiguste aruanne - Stabiilsus ja julgeolek Vahemere idaosas ja Türgi negatiivne roll - Olukord Valgevenes (arutelu)
 9.Istungi jätkamine
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed) (vt protokoll)
 11.Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 12.Teine hääletusvoor
 13.Istungi jätkamine
 14.Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia (arutelu)
 15.Romade integratsiooniprotsessi kiirendamine Euroopas järgmise kümne aasta jooksul (arutelu)
 16.Ülevaade läbirääkimistest, mida nõukogu peab seoses määrusega liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (arutelu)
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 18.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 19.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 20.Petitsioonid (vt protokoll)
 21.Istungi jätkamine
 22.Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 23.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 24.Kolmas hääletusvoor
 25.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 26.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 27.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 28.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (449 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (449 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2562 kb)
Viimane päevakajastamine: 22. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika