Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 9 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pranešimas
 3.Balsavimo rezultatų paskelbimas (žr. protokola)
 4.Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Pirmasis balsavimas
 6.Pirmininko pareiškimas
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.2019 m. metinė žmogaus teisių ataskaita - Stabilumas ir saugumas rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje ir neigiamas Turkijos vaidmuo - Padėtis Baltarusijoje (diskusijos)
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis) (tolesni veiksmai) (žr. protokola)
 11.Balsavimo rezultatų paskelbimas (žr. protokola)
 12.Antrasis balsavimas
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti (diskusijos)
 15.Romų įtraukties proceso skatinimas Europoje per ateinantį dešimtmetį (diskusijos)
 16.Derybų Taryboje dėl Reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų dabartinė padėtis (diskusijos)
 17.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis) (žr. protokola)
 18.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 19.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto (žr. protokola)
 20.Peticijos (žr. protokolą)
 21.Posėdžio atnaujinimas
 22.Balsavimo rezultatų paskelbimas (žr. protokola)
 23.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 24.Trečiasis balsavimas
 25.Paaiškinimai dėl balsavimo (žr. protokola)
 26.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 28.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (449 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (449 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2562 kb)
Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika