Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 9 juli 2020 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Bekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulen
 4.De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Eerste stemming
 6.Verklaring van de Voorzitter
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Jaarverslag 2019 over de mensenrechten - Stabiliteit en veiligheid in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de negatieve rol van Turkije - De situatie in Belarus (debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement) (volgende stappen): zie notulen
 11.Bekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulen
 12.Tweede stemming
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen (debat)
 15.Versterking van het integratieproces van de Roma in Europa in het komende decennium (debat)
 16.Stand van zaken bij de onderhandelingen in de Raad over de verordening inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (debat)
 17.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 18.Ingekomen stukken: zie notulen
 19.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 20.Verzoekschriften: zie notulen
 21.Hervatting van de vergadering
 22.Bekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulen
 23.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 24.Derde stemming
 25.Stemverklaringen: zie notulen
 26.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 27.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 28.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (449 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (449 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2562 kb)
Laatst bijgewerkt op: 22 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid