Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 9 lipca 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 4.Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (złożone projekty rezolucji)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka w 2019 r. - Stabilność i bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego i negatywna rola Turcji - Sytuacja na Białorusi (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania): patrz protokół
 11.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 12.Druga część głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Strategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów (debata)
 15.Przyspieszenie procesu integracji Romów w Europie w najbliższym dziesięcioleciu (debata)
 16.Stan zaawansowania negocjacji w Radzie dotyczących rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (debata)
 17.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): patrz protokół
 18.Składanie dokumentów: patrz protokół
 19.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: patrz protokół
 20.Petycje: patrz protokół
 21.Wznowienie posiedzenia
 22.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 23.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 24.Trzecia część głosowania
 25.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: patrz protokół
 26.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 28.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (449 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (449 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2562 kb)
Ostatnia aktualizacja: 22 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności