Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 9 juli 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 4.Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (ingivna resolutionsförslag)
 5.Första omröstningen
 6.Uttalande av talmannen
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Årsrapporten 2019 om mänskliga rättigheter - Stabilitet och säkerhet i östra Medelhavsområdet och Turkiets negativa roll - Situationen i Belarus (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 11.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 12.Andra omröstningen
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Kemikaliestrategin för hållbarhet (debatt)
 15.Främjandet av processen för integrering av romer i Europa under nästa årtionde (debatt)
 16.Det aktuella läget i rådets förhandlingar om förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (debatt)
 17.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 18.Inkomna dokument: se protokollet
 19.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 20.Framställningar: se protokollet
 21.Återupptagande av sammanträdet
 22.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 24.Tredje omröstning
 25.Röstförklaringar: se protokollet
 26.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 28.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (449 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (449 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2562 kb)
Senaste uppdatering: 22 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy