Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Fredagen den 10 juli 2020 - Bryssel Reviderad upplaga

18. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
PV
Senaste uppdatering: 15 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy