Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Петък, 10 юли 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Поименен състав на новите комисии: вж. протокола
 3.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 4.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Отбелязване на 25-тата годишнина от събитията в Сребреница (разискване)
 7.Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 8.Първо гласуване
 9.Отбелязване на 25-тата годишнина от събитията в Сребреница (продължение на разискването)
 10.Културно възстановяване на Европа (разискване)
 11.Ролята на политиката на сближаване за преодоляване на социално-икономическите последици от COVID-19 (разискване)
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Второ гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 18.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността): вж. протокола
 19.Изменение на Правилника за дейността (член 237 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 20.Промяна на заглавия на доклади по собствена инициатива: вж. протокола
 21.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността): вж. протокола
 22.Обяснения на вот: вж. протокола
 23.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 24.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 25.График на следващите заседания: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
 27.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (236 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1718 kb)
Последно осъвременяване: 15 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност