Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ονομαστική σύνθεση των νέων επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα - Συμπλήρωση 25 ετών (συζήτηση)
 7.Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Πρώτη ψηφοφορία
 9.Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα - Συμπλήρωση 25 ετών (συνέχεια της συζήτησης)
 10.Πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης (συζήτηση)
 11.Ο ρόλος της πολιτικής για τη συνοχή στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19 (συζήτηση)
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Δεύτερη ψηφοφορία
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Τροποποίηση του Κανονισμού (άρθρο 237 του Κανονισμού) : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Τροποποίηση τίτλων εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 27.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (236 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1718 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 15 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου