Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Perjantai 10. heinäkuuta 2020 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Nimitykset uusiin valiokuntiin: ks. pöytäkirja
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet): ks. pöytäkirja
 4.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Srebrenican 25-vuotismuistopäivä (keskustelu)
 7.Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 8.Ensimmäinen äänestys
 9.Srebrenican 25-vuotismuistopäivä (jatkoa keskustelulle)
 10.Euroopan kulttuurinen elpyminen (keskustelu)
 11.Koheesiopolitiikan rooli covid-19-pandemian sosioekonomisten seurausten torjunnassa (keskustelu)
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Toinen äänestys
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 18.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla): ks. pöytäkirja
 19.Työjärjestyksen muuttaminen (237 artikla) : ks. pöytäkirja
 20.Valiokunta-aloitteisten mietintöjen otsikon muuttaminen: ks. pöytäkirja
 21.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla): ks. pöytäkirja
 22.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 23.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 24.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 25.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 26.Istunnon päättäminen
 27.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (236 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1718 kb)
Päivitetty viimeksi: 15. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö