Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Piątek, 10 lipca 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład osoby nowych komisji: patrz protokół
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze): patrz protokół
 4.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Uroczystości upamiętniające w 25. rocznicę wydarzeń w Srebrenicy (debata)
 7.Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 8.Pierwsza część głosowania
 9.Uroczystości upamiętniające w 25. rocznicę wydarzeń w Srebrenicy (ciąg dalszy debat)
 10.Kulturowe odrodzenie Europy (debata)
 11.Rola polityki spójności w walce ze skutkami społeczno-ekonomicznymi pandemii COVID-19 (debata)
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Druga część głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 18.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu): patrz protokół
 19.Zmiana Regulaminu PE (art. 237 Regulaminu) : patrz protokół
 20.Zmiany tytułów sprawozdań z własnej inicjatywy: patrz protokół
 21.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu): patrz protokół
 22.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: patrz protokół
 23.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 24.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół
 25.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 26.Zamknięcie posiedzenia
 27.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (236 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1718 kb)
Ostatnia aktualizacja: 15 października 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności