Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Fredagen den 10 juli 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammansättning av nya utskott: se protokollet
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 4.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Hågkomsten av Srebrenica – 25-årsdagen (debatt)
 7.Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 8.Första omröstningen
 9.Hågkomsten av Srebrenica – 25-årsdagen (fortsättning på debatten)
 10.Kulturell återhämtning i Europa (debatt)
 11.Sammanhållningspolitikens roll när det gäller hanteringen av de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19 (debatt)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Andra omröstningen
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 18.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen): se protokollet
 19.Ändring av arbetsordningen (artikel 237 i arbetsordningen) : se protokollet
 20.Ändrade titlar på initiativbetänkanden: se protokollet
 21.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen): se protokollet
 22.Röstförklaringar: se protokollet
 23.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 24.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter: se protokollet
 25.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
 27.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (236 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (1718 kb)
Senaste uppdatering: 15 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy