Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 23 юли 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Съобщение на председателството
 4.Ред на работа: вж. протокола
 5.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 6.Състав на Парламента: вж. протокола
 7.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 8.Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в периода 17-21 юли 2020 г. (разискване)
 9.Първо гласуване
 10.Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в периода 17-20 юли 2020 г. (продължение на разискването)
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Второ гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 17.Обяснения на вот: вж. протокола
 18.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 19.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 20.Внасяне на документи: вж. протокола
 21.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността): вж. протокола
 22.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността): вж. протокола
 23.Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността): вж. протокола
 24.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 25.График на следващите заседания: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
 27.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (355 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (355 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2245 kb)
Последно осъвременяване: 30 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност