Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 23 юли 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Съобщение на председателството
 4.Ред на работа: вж. протокола
 5.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 6.Състав на Парламента: вж. протокола
 7.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 8.Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в периода 17-21 юли 2020 г. (разискване)
 9.Първо гласуване
 10.Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в периода 17-20 юли 2020 г. (продължение на разискването)
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Второ гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 17.Обяснения на вот: вж. протокола
 18.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 19.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 20.Внасяне на документи: вж. протокола
 21.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността): вж. протокола
 22.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността): вж. протокола
 23.Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността): вж. протокола
 24.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 25.График на следващите заседания: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
 27.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (355 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (355 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2245 kb)
Последно осъвременяване: 30 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност