Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 - ΒρυξέλλεςΠροσωρινή έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 4.Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (συζήτηση)
 9.Πρώτη ψηφοφορία
 10.Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (συνέχεια της συζήτησης)
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Δεύτερη ψηφοφορία
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Απόφαση για την εφαρμογή της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 27.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Προσωρινή έκδοση (355 kb)
28/08/2020 11:12
 
Συζητήσεις
Προσωρινή έκδοση (2249 kb)
28/08/2020 11:12
Τελευταία ενημέρωση: 28 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου