Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 23. heinäkuuta 2020 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen ilmoitus
 4.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
 5.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 6.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Eurooppa-neuvoston 17. - 21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät (keskustelu)
 9.Ensimmäinen äänestys
 10.Eurooppa-neuvoston 17. - 21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät (jatkoa keskustelulle)
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Toinen äänestys
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 17.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 18.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 19.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirja
 20.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 21.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla): ks. pöytäkirja
 22.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla): ks. pöytäkirja
 23.Päätös valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla): ks. pöytäkirja
 24.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 25.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 26.Istunnon päättäminen
 27.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (355 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (355 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2245 kb)
Päivitetty viimeksi: 30. marraskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö