Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 23 lipca 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Komunikat Przewodniczącego
 4.Porządek obrad: Patrz protokól
 5.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: patrz protokół
 6.Skład Parlamentu: patrz protokół
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (debata)
 9.Pierwsza część głosowania
 10.Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (ciąg dalszy debat)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Druga część głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 17.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: patrz protokół
 18.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 19.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): patrz protokół
 20.Składanie dokumentów: patrz protokół
 21.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu): patrz protokół
 22.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu): patrz protokół
 23.Decyzja o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (art. 58 Regulaminu): patrz protokół
 24.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół
 25.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 26.Zamknięcie posiedzenia
 27.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (355 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (355 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2245 kb)
Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności