Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 23 juli 2020 - BrysselPreliminär utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Meddelande från talmannen
 4.Arbetsplan: se protokollet
 5.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020 (debatt)
 9.Första omröstningen
 10.Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020 (fortsättning på debatten)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningen
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 17.Röstförklaringar: se protokollet
 18.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 19.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 20.Inkomna dokument: se protokollet
 21.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen): se protokollet
 22.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen): se protokollet
 23.Beslut om tillämpning av gemensamt utskottsförfarande (artikel 58 i arbetsordningen): se protokollet
 24.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet
 25.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
 27.Avbrytande av sessionen
Debatter
Preliminär utgåva (355 kb)
28/08/2020 11:12
 
Debatter
Preliminär utgåva (2249 kb)
28/08/2020 11:12
Senaste uppdatering: 28 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy