Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 14 септември 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 6.Искания за снемане на имунитет: вж. протокола
 7.Искане за защита на имунитет: вж. протокола
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Поправкa (член 241 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Искания за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 145 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протокола
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 15.Ред на работа: вж. протокола
 16.Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша - Зони, свободни от ЛГБТИ, в Полша в контекста на делото Rete Lenford (разискване)
 17.Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда (разискване)
 18.Съобщение на председателството
 19.Проект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (разискване)
 20.Гласуване
 21.Проект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (продължение на разискването)
 22.Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (разискване)
 23.Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите (разискване)
 24.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)
 25.Изпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (разискване)
 26.Обяснения на вот: вж. протокола
 27.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 28.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (455 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (455 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2642 kb)
Последно осъвременяване: 8 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност