Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 14. září 2020 - BruselRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 5.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 6.Žádosti o zbavení imunity: viz zápis
 7.Žádost o ochranu imunity: viz zápis
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu): viz zápis
 9.Oprava (článek 241 jednacího řádu): viz zápis
 10.Žádosti o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (článek 145 jednacího řádu): viz zápis
 11.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu): viz zápis
 12.Předložení dokumentů: viz zápis
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 14.Další kroky na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 15.Plán práce: viz zápis
 16.Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky - „Zóny bez ideologie LGBTI“ v Polsku v souvislosti s případem Rete Lenford (rozprava)
 17.Strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí (rozprava)
 18.Sdělení předsednictví
 19.Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie (rozprava)
 20.Hlasování
 21.Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie (pokračování rozpravy)
 22.Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (rozprava)
 23.Celosvětový systém shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí (rozprava)
 24.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)
 25.Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií (rozprava)
 26.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 27.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 28.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (455 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (455 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2642 kb)
Poslední aktualizace: 8. prosince 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí