Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 14. september 2020 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlused (vt protokoll)
 7.Puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (vt protokoll)
 9.Parandus (kodukorra artikkel 241) (vt protokoll)
 10.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlused (kodukorra artikkel 145) (vt protokoll)
 11.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 111 lõige 6 ja artikli 112 lõike 4 punkt d) (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 14.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 15.Tööplaan (vt protokoll)
 16.Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine - LGBTI-vabad piirkonnad Poolas seoses Rete Lenfordi kohtuasjaga (arutelu)
 17.Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele (arutelu)
 18.Presidentuuri teatis
 19.Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (arutelu)
 20.Hääletusvoor
 21.Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (arutelu jätkamine)
 22.Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine (arutelu)
 23.Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem (arutelu)
 24.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 25.ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine (arutelu)
 26.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 27.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 28.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (455 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (455 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2642 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. detsember 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika