Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 14. syyskuuta 2020 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt: ks. pöytäkirja
 7.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 145 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta): ks. pöytäkirja
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 14.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 15.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
 16.Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta - Rete Lenford -tapauksen piiriin kuuluvat hlbti-vapaat alueet Puolassa (keskustelu)
 17.Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (keskustelu)
 18.Puhemiehen ilmoitus
 19.Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (keskustelu)
 20.Äänestykset
 21.Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (jatkoa keskustelulle)
 22.Unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen (keskustelu)
 23.Alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä (keskustelu)
 24.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)
 25.EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 26.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 27.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 28.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (455 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (455 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2642 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö