Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 14 september 2020 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 6.Verzoeken om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 7.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement): zie notulen
 9.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement): zie notulen
 10.Verzoeken om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 145 van het Reglement): zie notulen
 11.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement): zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 14.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 16.Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen - LGBTI-vrije zones in Polen in het kader van de zaak Rete Lenford (debat)
 17.Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu (debat)
 18.Mededeling van de Voorzitter
 19.Ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (debat)
 20.Stemronde
 21.Ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (voortzetting van het debat)
 22.Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (debat)
 23.Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen (debat)
 24.Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB (debat)
 25.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië (debat)
 26.Stemverklaringen: zie notulen
 27.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 28.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (455 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (455 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2642 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid