Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 14 września 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokół
 5.Skład komisji i delegacji: Patrz protokół
 6.Wnioski o uchylenie immunitetu: Patrz protokół
 7.Wniosek o skorzystanie z immunitetu: Patrz protokół
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu): Patrz protokół
 9.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu): Patrz protokół
 10.Wnioski o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 145 Regulaminu): Patrz protokół
 11.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 111 ust. 6 oraz art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu): Patrz protokół
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 14.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: Patrz protokół
 15.Porządek obrad: patrz protokół
 16.Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności - Strefy wolne od LGBTI w Polsce w kontekście sprawy Rete Lenford (debata)
 17.Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku (debata)
 18.Komunikat Przewodniczącego
 19.Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (debata)
 20.Głosowanie
 21.Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (ciąg dalszy debat)
 22.Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (debata)
 23.Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki (debata)
 24.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (debata)
 25.Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (debata)
 26.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: Patrz protokół
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokół
 28.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (455 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (455 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2642 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności