Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 14 septembrie 2020 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președinției
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 5.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 6.Cereri de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 7.Cerere de apărare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Rectificare (articolul 241 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Cereri de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 145 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 111, alineatul 6, și articolul 112, alineatul 4, litera (d) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 14.Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 15.Ordinea lucrărilor: consultați procesul-verbal
 16.Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept - Zonele fără LGBTI din Polonia, în contextul cauzei Rete Lanford (dezbatere)
 17.Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului (dezbatere)
 18.Comunicarea Președinției
 19.Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene (dezbatere)
 20.Sesiune de votare
 21.Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene (continuarea dezbaterii)
 22.Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (dezbatere)
 23.Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor (dezbatere)
 24.Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (dezbatere)
 25.Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia (dezbatere)
 26.Explicaţii privind votul: consultaţi procesul-verbal
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 28.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (455 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (455 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2642 kb)
Ultima actualizare: 8 decembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate