Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 14. septembra 2020 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 6.Žiadosti o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 7.Žiadosť o ochranu imunity: pozri zápisnicu
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Žiadosti o konzultácie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (článok 145 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 111 ods. 6 a článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 14.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 15.Program práce: pozri zápisnicu
 16.Určenie jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky - Zóny bez LGBTI v Poľsku v kontexte veci Rete Lenford (rozprava)
 17.Strategický prístup k liekom v životnom prostredí (rozprava)
 18.Oznámenie predsedníctva
 19.Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (rozprava)
 20.Hlasovanie
 21.Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (pokračovanie rozpravy)
 22.Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (rozprava)
 23.Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva (rozprava)
 24.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava)
 25.Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (rozprava)
 26.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 27.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 28.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (455 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (455 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2642 kb)
Posledná úprava: 8. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia