Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 15 september 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (fortsättning på debatten)
 7.Situationen i Belarus – Situationen i Libanon – Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen (debatt)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Andra omröstningsomgången
 14.Röstförklaringar: se protokollet
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 16.Inkomna dokument: se protokollet
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (420 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (420 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2379 kb)
Senaste uppdatering: 18 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy